OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0)

 

Datum objave: 23.6.2017.

Naziv nabave: Oprema

Evidencijski broj nabave: 05

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

CRV d.o.o.

Rakarska 1a, 10410 Velika Gorica

OIB: 62853273572

 

KONTAKTNI PODACI:

Lidija Gašparec

Kontakt telefon: +385 1 6233 760

Adresa elektroničke pošte: crv@globalnet.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je oprema potrebna za rad hotela, a uključuje namještaj, wellnes, opremu sanitarije i  kupaonice, dekore te opremu kuhinje i vešeraja. Predmet nabave je podijeljen u grupe te je dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta nabave:

 

Predmet nabave podijeljen je u šest grupa kako slijedi:

 

- Grupa 1 - Gotovi namještaj

- Grupa 2 - Namještaj koji se izrađuje

- Grupa 3  -Wellness

- Grupa 4 - Oprema sanitarija i kupaonica

- Grupa 5 - Dekori

- Grupa 6 - Oprema kuhinje i vešeraj


 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 13.07.2017.godine u 12,00 sati.

 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: CRV d.o.o., Rakarska 1, 10410 Velika Gorica. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: crv@globalnet.hr.

                                                                                                      

DOKUMENTACIJA:

 

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Podaci o zajednici ponuditelja

Prilog 3 – Podaci o podizvoditeljima

Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

Prilog 5 – Troškovnik

Prilog 6 – Popis ugovora

 

Dokumentaciju je moguće preuzeti ovdje.

 

Pojašnjenje br. 1 - preuzeti ovdje
Pojašnjenje br. 2 - Preuzeti ovdje

 

Izmjena dokumentacije br. 1 - Preuzeti ovdje

 

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 6233 760

 

 

  

 

 

Tvrtka CRV d.o.o. planira započeti s provedbom projekta „Izgradnja i opremanje hotela Garden Hill u Velikoj Gorici“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na izgradnju i opremanje hotela s 4* u Velikoj Gorici, nabavu IKT rješenja, usavršavanje djelatnika i sudjelovanje na sajmovima.

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke CRV d.o.o. kroz izgradnju ekskluzivnog hotela s ponudom dodatnih sadržaja

Očekivani rezultati:

R1 Izgrađen ekskluzivni hotel 4*

R2 Realizirani dodatni sadržaji i kreirani novi turistički proizvodi

R3 Ojačani ljudski kapaciteti edukacijom ciljanog sadržaja

R4 Povećana vidljivost tvrtke na atraktivnim međunarodnim tržištima

 

Ukupna vrijednost projekta: 31.867.635,63 kn

Očekivana bespovratna potpora: 9.988.707,00 kn

Razdoblje provedbe: 20.5.2016. – 20.12.2017.

Voditelj projekta: Stjepan Vrban, direktor

Kontakt e-mail za više informacija: crv@globalnet.hr

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Operativni%20program%20Konkurentnost%20i%20kohezija%202014.-2020..pdf

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke CRV d.o.o.

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

 

NAZIV NABAVE:

Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade-hotela

Evidencijski broj nabave: 04

 

PODACI O NARUČITELJU:

CRV d.o.o.

Rakarska 1a, 10410 Velika Gorica

OIB: 62853273572

 

KONTAKTNI PODACI:

Lidija Gašparec

Kontakt telefon: +385 1 6233 760

Adresa elektroničke pošte: crv@globalnet.hr

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade - hotela.

Predmet nabave je podijeljen u grupe te je dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta nabave:

-        Grupa 1 izvođenje građevinsko- obrtničkih radova

-        Grupa 2 nabava i ugradnja dizala

-        Grupa 3 vanjsko uređenje

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Radovi (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

 

DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: 23.6.2016.

 

MJESTO OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje:

http://www.strukturnifondovi.hr/default.aspx?id=1902&nabava_id=210

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 14.07.2016. godine u 12,00 sati.

 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: CRV d.o.o., Rakarska 1, 10410 Velika Gorica.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: crv@globalnet.hr.

 

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u lokaciju gradilišta, kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju te uvid u glavni projekt i potvrdu glavnog projekta, kao i dozvole temeljem kojih će se izvoditi radovi na gradnji građevine, radi procjene, na vlastitu odgovornost troškova, rizika i ostalih elemenata značajnih za izradu ponude. Uvid se može izvršiti na lokaciji Naručitelja svakog radnog dana do isteka roka za dostavom ponuda, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, uz prethodnu najavu na tel.: +385 1 6233 760 ili e-mail: crv@globalnet.hr najmanje 24 sata prije pregleda.

Dokumenti:

EV: 04 - Obavijest o nabavi

EV: 04 - Dokumentacija za nadmetanje

 

EV: 04 - Dokumentacija za nadmetanje - izmjena br 1

 

EV: 04 - Izmjena dokumentacije br 2

 

EV: 04 - Pojašnjenje br 1

 

EV: 04 - Pojašnjenje br 2

 

EV: 04 - Izmjena dokumentacije br 3