OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0)

 

Datum objave: 18.8.2017.

Naziv nabave: Oprema II

Evidencijski broj nabave: 17

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

CRV d.o.o.

Rakarska 1a, 10410 Velika Gorica

OIB: 62853273572

 

KONTAKTNI PODACI:

Lidija Gašparec

Kontakt telefon: +385 1 6233 760

Adresa elektroničke pošte: crv@globalnet.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je oprema potrebna za rad hotela, a uključuje namještaj, saune, hidromasažne kade, ostalu wellness opremu te opremu sanitarija i  kupaonica. Predmet nabave je podijeljen u grupe te je dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta nabave:

 

Predmet nabave podijeljen je u pet grupa kako slijedi:

 

- Grupa 1 - Gotovi namještaj

- Grupa 2 - Saune

- Grupa 3 - Hidromasažne kade

- Grupa 4 - Ostala wellness oprema

- Grupa 5 - Oprema sanitarija i kupaonica

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 07.09.2017.godine u 12,00 sati.

 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: CRV d.o.o., Rakarska 1, 10410 Velika Gorica. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: crv@globalnet.hr.

                                                                                                      

DOKUMENTACIJA:

Obavijest o nabavi

 

Dokumentacija za nadmetanje

 

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Podaci o zajednici ponuditelja

Prilog 3 – Podaci o podizvoditeljima

Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

Prilog 5 – Troškovnik

Prilog 6 – Popis ugovora

 

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE.

 

IZMJENA DOKUMENTACIJE BR. 1 - PREUZETI OVDJE

 

 

 Odluka o poništenju postupka za Grupu 5 - Oprema sanitarija i kupaonica

 

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 6233 760

 

 

18.08.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen

 

  

 

 

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0)

 

Datum objave: 23.6.2017.

Naziv nabave: Oprema

Evidencijski broj nabave: 05

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

CRV d.o.o.

Rakarska 1a, 10410 Velika Gorica
OIB: 62853273572

KONTAKTNI PODACI:
Lidija Gašparec

Kontakt telefon: +385 1 6233 760
Adresa elektroničke pošte: crv@globalnet.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
 

Predmet nabave je oprema potrebna za rad hotela, a uključuje namještaj, wellnes, opremu sanitarije i  kupaonice, dekore te opremu kuhinje i vešeraja. Predmet nabave je podijeljen u grupe te je dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta nabave:

Predmet nabave podijeljen je u šest grupa kako slijedi:
Grupa 1 – Gotovi namještaj
Grupa 2 – Namještaj koji se izrađuje
Grupa 3 – Wellness
Grupa 4 – Oprema sanitarija i kupaonice
Grupa 5 – Dekori
Grupa 6 – Oprema kuhinje i vešeraj

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 13.07.2017.godine u 12,00 sati.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: CRV d.o.o., Rakarska 1, 10410 Velika Gorica. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: crv@globalnet.hr.
                           
DOKUMENTACIJA:

Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje


Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Podaci o zajednici ponuditelja
Prilog 3 – Podaci o podizvoditeljima
Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje
Prilog 5 – Troškovnik
Prilog 6 – Popis ugovora

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE.

Pojašnjenje br. 1 - preuzeti ovdje
Pojašnjenje br. 2 - preuzeti ovdje

IZMJENA DOKUMENTACIJE BR.1 - preuzeti ovdje

Odluka o poništenju postupka za Grupe 1, 3 i 4


Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 6233 760


13.07.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

  

OBAVIJEST O NABAVIPostupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

NAZIV NABAVE:
Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade-hotela
Evidencijski broj nabave: 04

PODACI O NARUČITELJU:
CRV d.o.o.
Rakarska 1a, 10410 Velika Gorica
OIB: 62853273572

KONTAKTNI PODACI:
Lidija Gašparec
Kontakt telefon: +385 1 6233 760
Adresa elektroničke pošte: crv@globalnet.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade - hotela.
Predmet nabave je podijeljen u grupe te je dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta nabave:


- Grupa 1 izvođenje građevinsko- obrtničkih radova
- Grupa 2 nabava i ugradnja dizala
- Grupa 3 vanjsko uređenje

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Radovi (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: 23.6.2016.

MJESTO OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje:
http://www.strukturnifondovi.hr/default.aspx?id=1902&nabava_id=210

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 14.07.2016. godine u 12,00 sati.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: CRV d.o.o., Rakarska 1, 10410 Velika Gorica.


Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: crv@globalnet.hr.


Ponuditelji mogu izvršiti uvid u lokaciju gradilišta, kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju te uvid u glavni projekt i potvrdu glavnog projekta, kao i dozvole temeljem kojih će se izvoditi radovi na gradnji građevine, radi procjene, na vlastitu odgovornost troškova, rizika i ostalih elemenata značajnih za izradu ponude.

Uvid se može izvršiti na lokaciji Naručitelja svakog radnog dana do isteka roka za dostavom ponuda, u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, uz prethodnu najavu na tel.: +385 1 6233 760 ili e-mail: crv@globalnet.hr najmanje 24 sata prije pregleda.

Dokumentacija:


EV: 04 - Obavijest o nabavi
EV: 04 - Dokumentacija za nadmetanje
EV: 04 - Dokumentacija_za_nadmetanje___Izmjena_br_1.zip
EV: 04 - Pojasnjenje_br_1.zip
EV: 04 - Izmjena_dokumentacije_br_2_.zip
EV: 04 - Pojasnjenje_br_2.pdf
EV: 04 - Izmjena_dokumentacije_br_3.zip